Stowarzyszenie wspomaga prof. Andrzeja Mackiewicza
w dążeniach do rejestracji szczepionki terapeutycznej
jako leku.

Uratujmy pacjentów i polską szczepionkę przeciw czerniakowi

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie od wielu lat pomagało chorym w walce z czerniakiem złośliwym, organizowało bezpłatne badania znamion, gdzie zostało przebadanych ponad 13.000 osób. Podczas warsztatów edukacyjnych wyedukowaliśmy ponad 17.000 osób. Dzisiaj to my potrzebujemy Waszej pomocy, aby ratować swoje życie i szczepionkę przeciw czerniakowi złośliwemu prof. A. Mackiewicza.

Obecnie sytuacja pacjentów przyjmujących szczepionkę przeciw czerniakowi złośliwemu jest dramatyczna. Badanie kliniczne, w którym od ponad 21 lat chorzy biorą udział, z powodu braku finansowania wkrótce zostanie zamknięte. Tym samym zostaną pozbawieni “leku” ratującego im życie. Co gorsza zostanie zaprzepaszczone ponad 20 lat badań oraz możliwość ratowania życia innym pacjentom zmagającym się z najgorszym nowotworem skóry. Pacjenci, którzy dostali się do badania prof. Mackiewicza mieli zdiagnozowanego czerniaka złośliwego w zaawansowanym stadium, niejednokrotnie z przerzutami wewnątrz organizmu. Wielu z nich usłyszało, że mają przed sobą nie więcej niż rok życia. Dzięki immunoterapii w badaniu prof. Andrzeja Mackiewicza, wybitnego onkologa i immunologa, żyją do dzisiaj bez skutków ubocznych tego leczenia. To wkrótce może się zmienić. Więcej informacji i historii naszych pacjentów znajduje się w zakładce Uratujmy szczepionkę

Obecnie pieniądze na utrzymanie grupy badawczej zbierane są na portalu: https://zrzutka.pl/2nt324

Za wszelką pomoc bardzo dziękujemy.  Razem możemy uratować życie pacjentów oraz doprowadzić do rejestracji szczepionki przeciw czerniakowi złośliwemu. 

Szczepionka prof.Andrzeja Mackiewicza

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za zainteresowanie naszym projektem oraz problemami i obecnym losem chorych leczonych Terapeutyczną Genetyczną Szczepionką Czerniakową (AGI-101H). Spróbuję w skrócie przedstawić historię rozwoju AGI oraz sytuację w jakiej obecnie się znajdujemy oraz cel poszukiwania Państwa wsparcia i pomocy za pomocą zbiórki na portalu: https://zrzutka.pl/2nt324.

AGI jest trzecią generacją naszych szczepionek czeniakowych wynalezionych przez mój Zespół w latach 1993 – 1997. Od tego czasu AGI podawana jest chorym na zaawansowanego czerniaka. Łącznie szczepionki (trzech generacji) podaliśmy ok 500 chorym w tym 360-ciu szczepionkę AGI. Prowadziliśmy dwa badania kliniczne tzw. I fazy i pięć II fazy (łącznie podano 36 000 dawek). Nie stwierdziliśmy działań niepożądanych (ubocznych) 3, 4 czy 5 stopnia. Udało nam się wydłużyć życie wielu chorym a ok. 90 pacjentów nadal żyje (od 15 – 21 lat). Szczepionkę należy stosować w trybie ciągłym, najlepiej podawać ją raz w miesiącu, aby podtrzymać efekt tego typu immunoterapii. Dotychczas badania przedkliniczne (na komórkach i zwierzętach) oraz kliniczne u ludzi finansowane były z różnych źródeł, w dużym stopniu z grantów oraz dotacji budżetowych, a także dotacji od chorych i ludzi dobrej woli. Historię pacjentów dostępne są w zakładce Uratujmy szczepionkę

W latach 2005-2011 utworzyliśmy wspólnie z prywatnym inwestorem firmę biotechnologiczną (AGIRx Ltd.) w Wielkiej Brytanii, która intensywnie pracowała nad dalszym rozwojem leku. Niestety, kryzys ekonomiczny w roku 2009 dotknął również naszego inwestora i firmę musieliśmy rozwiązać. Dalsze prace kontynuowane były w kraju i dalej finansowane z grantów głównie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Do rejestracji i dopuszczenia AGI do obrotu brakuje tzw. III fazy badań klinicznych – rejestracyjnych. Koszt takich badań jest bardzo wysoki w granicach 150 – 200 mln PLN. Szczepionkę wytwarzamy w specjalnie skonstruowanej aseptycznej (sterylnej) linii produkcyjnej. Laboratoria zbudowano we Włoszech dzięki dotacji Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), po czym zmontowano w Poznaniu na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego. Wytwórnia posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) – produktów terapii genowej oraz komórek somatycznych. Ma też zgodę na zamknięte użycie organizmów genetyczne modyfikowanych GMO oraz status Zakładu Inżynierii Genetycznej. Ponadto posiada certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

W związku z brakiem środków w ciągu ostatniego roku wytwarzanie przerwano, a chorym podawano zmagazynowane szczepionki. Niestety zasoby się skończyły i grozi nam konieczność zamknięcia wytwórni – co faktycznie oznacza koniec projektu i narażenie życia leczonych pacjentów. Przerwane zostaną również badania terapii skojarzonej AGI z innymi immunomodulatorami. Era terapii nowotworów jednym lekiem, szczególnie immunoterapii, właśnie się kończy. Aby zwiększyć skuteczność leczenia łączy się ze sobą różne specyfiki. Nasze wstępne badania wskazują na synergistyczny efekt połączenia AGI z tzw. Inhibitorami immunologicznych punktów kontrolnych (nagroda Nobla 2018) oraz inhibitorami niedotlenienia guza – hypoksji (nagroda Nobla 2019). Stwarza to możliwość rozszerzeni a zastosowania naszej szczepionki szczególnie u chorych, którzy doświadczyli postępu choroby po innym typie leczenia. Ponadto, zastosowanie naszej szczepionki w kombinacji dramatycznie obniża koszty terapii.

Podsumowując: (i) aby kontynuować leczenie żyjących chorych potrzebujemy ok 1 400 000 PLN rocznie, z czego ok połowa są to koszty stałe (pensje pracowników – 11 wysoce wykwalifikowanych specjalistów; usługi –  walidacje procesów i systemów; badania stabilności oraz koszty ogólne, (ii) koszty zmienne zależne od cen rynkowych –  materiały do produkcji szczepionki – wszystkie sprowadzane z zagranicy; badania w trakcie produkcji –  (zlecenia zewnętrzne); analizy produktu końcowego (własne), (iii) aby wznowić produkcję konieczna jest wymiana zużytej aparatury (po 15 latach pracy), drobne prace remontowe, zakup nowoczesnych urządzeń analitycznych – łącznie ok. 885 000 PLN.

Sytuacja jest trudna i złożona, a Państwa pomoc może uratować wiele żyć ludzkich i uspokoić wiele rodzin.

Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wszystko

Andrzej Mackiewicz

Biała Sobota w Poznaniu

W sobotę 15 lutego 2020 r. nasze Stowarzyszenie wzięło udział w corocznym wydarzeniu prozdrowotnym „Biała Sobota”, którą organizuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania wraz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Akcja została przeprowadzona w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Głogowskiej 92 w Poznaniu. Jak co roku badania znamion cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, chętnych było tak wielu, że niestety nie zdążyliśmy przebadać wszystkich zainteresowanych.

Od godz. 9:00 do 13:00 zostały przebadane 72 osoby. Do natychmiastowego usunięcia skierowano 22 osoby u których zdiagnozowano niepokojące znamiona w tym u 3 osób wysunięto podejrzenie o nowotwór podstawnokomórkowy. Do obserwacji i ponownej kontroli za pół roku skierowano 27 osób. Dbajmy o swoje zdrowie badając znamiona.

Badania znamion w Poznaniu 15.02.2020

Jak co roku na zaproszenie  Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz Caritas Archidiecezji Poznańskiej nasze Stowarzyszenie weźmie udział w Białej Sobocie. W tym dniu można skorzystać z bezpłatnych badań znamion skóry przy użyciu vidodermatoskopu oraz bezpłatnych porad lekarskich, badań diagnostycznych i profilaktycznych, a także innych specjalistycznych porad i świadczeń zdrowotnych, organizowanych w ramach „Białej Soboty”. Wydarzenie dedykowane jest poznaniakom bez ograniczeń wiekowych. Nasze Stowarzyszenie w tym planuje również przeprowadzić warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki nowotworów skóry, wczesnego wykrywania, metody samooceny znamion skórnych oraz postępowania w czasie choroby.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę 15 lutego 2020 r. w godz. 9:00-13:00 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul.Głogowskiej 92 w Poznaniu. Zapisy będą prowadzone na miejscu od godz. 8:50.

Badanie ma na celu wczesne wykrycie zmian nowotworowych skóry, jest bezbolesne i nieinwazyjne, wykonywane niezależnie od stanu zdrowia oraz wieku. Uwaga przed badaniem prosimy : Panie o zmycie makijażu jeśli znamię znajduje się w obrębie twarzy, natomiast Panów prosimy o usunięcie zarostu w obrębie znamienia.

Program wydarzenia: Biała Sobota 2020

Warsztaty edukacyjne podczas Białej Soboty

ue-logos

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowotworów skóry na warsztaty edukacyjne. Podczas warsztatów zostaną poruszone tematy z zakresu m.in : profilaktyki, samodzielnego badania skóry, zagrożeń wynikających z nadmiernego opalania się, korzystania z solarium oraz ważności wczesnej diagnostyki choroby. Osoby z ramienia Stowarzyszenie będą także informowały o prowadzonym Programie Profilaktyki Nowotworów Skóry, zachęcały do udziału w programie oraz zapisywały na najbliższe bezpłatne badania znamion w Poznaniu w ramach programu.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w sobotę 15 lutego 2020r. w godz. 8:30-15:30 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul.Głogowskiej 92 w Poznaniu.

Wydarzenie jest realizowane w ramach Programu Profilaktyki Nowotworów Skóry i Edukacji Społeczeństwa w Makroregionie Zachodnim .

Przekaż 1% podatku

Szanowni Państwo!

Dot. Wsparcia finansowego terapii chorych na czerniaka leczonych polskim innowacyjnym produktem leczniczym zwanym ,,szczepionką terapeutyczną’’ profesora Andrzeja Mackiewicza.

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka zwraca się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie 1% od podatku dochodowego. Od kilku lat przekazujemy te środki, na leczenie pacjentów, którzy od kilkunastu lat otrzymują leczniczą szczepionkę przeciw czerniakowi złośliwemu prof. zw. dr hab. Andrzeja Mackiewicza.

Pierwsi chorzy otrzymali ją już w roku 1998 r. Szczepionka okazała się rewolucyjnym odkryciem. Pacjenci, z zaawansowanym czerniakiem, którym dawano pół roku życia –  przeżyli ponad 14 lat, a niektórzy żyją już 21 lat. Stanowimy obecnie grupę 80 osób. Jest to największa grupa badawcza na całym świecie. Szczepionka musi  być podawana w miesięcznych odstępach.

Obecnie znajdujemy się w bardzo trudniej sytuacji, ponieważ ze względu na trudności finansowe grozi nam zamkniecie badania klinicznego, a co za tym idzie zaprzestanie otrzymywanie szczepionki. Pozostaniemy bez leczenia. Szczepionka była dla nas jedynym  ratunkiem i pomagała utrzymać się przy życiu. Pomimo naszych starań, pism, rozmów z rządzącymi do tej pory nie udało się wdrożyć następne etapy badań klinicznych. Więcej informacji w zakładce Uratujmy szczepionkę.

Dlatego ośmielamy się zwrócić do Państwa  się z uprzejmą prośbą o pomoc. Nie  tylko możemy uratować naszych pacjentów, ale możemy uratować  tak zaawansowane badania nad polską szczepionką przeciw czerniakowi.

“Odłóż smartfona sprawdzaj znamiona!”- Zespół Szkół Odzieżowych

LOGO Poznań RGB_JPEG

W czwartek 28 listopada 2019r. zostały przeprowadzone ostatnie warsztaty edukacyjne w ramach realizacji kampanii społecznej skierowanej do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Poznania. Odwiedziliśmy Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta przy ul. Kazimierza Wielkiego 17 w Poznaniu. W tym dniu zostały przeprowadzone 4 warsztaty edukacyjne z zakresu nowotwrów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego w których wzięli udział uczniowie klas pierwszych oraz drugich. Na koniec każdego warsztatu został przeprowadzony quiz a uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą otrzymali nagrody. Kampania współfinansowana ze środków Miasta Poznania.

Kampania pt. Odłóż smartfona sprawdzaj znamiona!” miała na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat nowotworu skóry – czerniaka złośliwego, czynników sprzyjających rozwojowi oraz ważności wczesnej diagnostyki. Podczas warsztatów uczestnicy uzyskali usystematyzowaną i kompleksową wiedzę na temat czerniaka w formie prelekcji ilustrowanej materiałem filmowym, zakończonym quizem sprawdzającym wiedzę. Zdobyta wiedza została utrwalona dzięki ulotce informacyjnej oraz gadżetu przypominającego o ważności profilaktyki, którą otrzymał każdy uczeń.

Warsztaty w XI LO w Poznaniu

LOGO Poznań RGB_JPEG

W poniedziałek 25 listopada 2019 r. nasze Stowarzyszenie przeprowadziło warsztaty edukacyjne na temat nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego. Odwiedziliśmy XI Liceum Ogólnokształcące im. J.W. Zembrzuskich przy ul Ściegiennego 134 w Poznaniu. W tym dniu zostały przeprowadzone 2 warsztaty w których łącznie wzięło udział 6 klas: 1P1, 1P3, 1P5, 1G1, 1G2 i 1G6.

Podczas warsztatów młodzież obejrzała film edukacyjny stworzony specjalnie na potrzebę warsztatów, został przeprowadzony quiz a uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą otrzymali nagrody. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania w ramach kampanii społecznej “Odłóż smartfona sprawdzaj znamiona!“.

Warsztaty w Liceum w Puszczykowie

Powiat Poznański

W ramach kampanii społecznej “Twoja skóra bliższa niż koszula-zadbaj o nią!” przeprowadziliśmy kolejne z cyklu warsztatów edukacyjnych z zakresu nowotworów skóry skierowanych do nieaktywnej młodzieży szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Poznańskiego. W poniedziałek 18 listopada br. odwiedziliśmy Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie przy ul.Kasprowicza 3. W tym dniu zostały przeprowadzone dwa warsztaty w których łącznie wzięło udział 5 klas: technikum: 4 klasy pierwsze, 1 klasa druga.

Podczas warsztatów młodzież wysłuchała prelekcji, która wygłosiła prezes Stowarzyszenia p.Mirosława Skitek, został przeprowadzony quiz a uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą otrzymali nagrody. Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego w ramach kampanii profilaktycznej “Twoja skóra bliższa niż koszula zadbaj o nią!”.

Warsztaty w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu

Powiat Poznański

W środę 13 października 2019r. nasze Stowarzyszenie przeprowadziło kolejne warsztaty edukacyjne na temat nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego. Odwiedziliśmy Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu na osiedlu Mielżyńskiego 5A. W tym dniu zostały przeprowadzone 3 warsztaty w których łącznie wzięło udział 17 klas: technikum: 4 klasy pierwsze, 2 klasy drugie,4 klasy trzecie, 5 klas czwartych oraz dwie klasy drugie Branżowej Szkoły I stopnia.

Podczas warsztatów młodzież obejrzała film edukacyjny stworzony specjalnie na potrzebę warsztatów, został przeprowadzony quiz a uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą otrzymali nagrody. Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego w ramach kampanii profilaktycznej “Twoja skóra bliższa niż koszula zadbaj o nią!”.

1 2

Nasi partnerzy:

Wpłaty/darowizny od firm

Firmy mogą dokonać darowizny na konto Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka
ul. Retmańska 19, 60-480 Poznań

ING Bank Śląski o/Poznań
14 1050 1520 1000 0090 7142 1854

KRS 0000219057

Wzór umowy darowizny ze Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka:
Umowa darowizny

Informacja prawna na temat ulgi podatkowej z tytułu darowizny dla osób fizycznych i prawnych:
Informacja prawna - darowizna - ulga podatkowa

W celu przygotowania umowy darowizny proszę kontaktować się z stowczerniak@gmail.com

Podpisanie umowy nie jest konieczne do skorzystania z ulgi podatkowej (wystarczające jest potwierdzenie przelewu). Opcję podpisania umowy darowizny adresujemy do firm, w których polityka firmy lub wewnętrzne procedury wymagają podpisania umowy, by dokonać przelewu.

Przekaż nam 1% podatku

Przekazanie 1% z Twojego podatku PIT nic Cię nie kosztuje, a w ten sposób możesz pomóc wielu potrzebującym

Znajdź nas na facebooku

Dotacje na innowacje