Stowarzyszenie wspomaga prof. Andrzeja Mackiewicza
w dążeniach do rejestracji szczepionki terapeutycznej
jako leku.

“Sprawdzaj znamiona – wczesne wykrycie uratuje Twoje życie” Poznań

LOGO Poznań RGB_JPEG

W dniu 24 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbył się Ogólnopolski Festyn Rodzinny zorganizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz CARITAS Archidiecezji Poznańskiej.

Jak co roku Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka wzięło czynny udział w ,,Ścieżce zdrowia’’ – badań profilaktycznych dla mieszkańców Poznania. Badania  zostały przeprowadzone w ramach kampanii profilaktycznej “Sprawdzaj znamiona-wczesne wykrycie uratuje Twoje życie” współfinansowanej z budżetu Miasta Poznania.

Od godziny 13:00 do 17:00 zostało przebadanych 49 osób. Do natychmiastowego usunięcia skierowano 3 osoby, u których zdiagnozowano niepokojące znamiona. Do obserwacji i ponownej kontroli za pół roku skierowano 4 osoby.

“Sprawdzaj znamiona- wczesne wykrycie uratuje Twoje życie” Poznań

LOGO Poznań RGB_JPEG

Na zaproszenie Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu nasze Stowarzyszenie wzięło udział w III edycji Spartakiady Senioralnej. Podczas wydarzenia w dniu 21 czerwca 2018r. na terenie AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu zostały zorganizowane bezpłatne badania znamion przy pomocy videodermatoskopu. Badania odbyły się w ramach kampanii profilaktycznej “Sprawdzaj znamiona-wczesne wykrycie uratuje Twoje życie” współfinansowanej z budżetu Miasta Poznania.

Od godziny 10:30 do 14:30 zostało przebadanych 61 osób. Do natychmiastowego usunięcia skierowano 11 osób (w tym podejrzenie u 2 osób nowotworów podstawnokomórkowych). Do obserwacji i ponownej kontroli za pół roku skierowano 3 osoby.

Senior świadomy – czerniak wykluczony! w Kórniku

Print

Seniorzy z Kórnika skorzystali z pełnej profilaktyki antynowotworowej skóry w ramach kampanii profilaktycznej “Senior świadomy – czerniak wykluczony” współfinansowanej ze środków Powiatu Poznańskiego. W dniu 16 czerwca 2018r. w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku przy ul. 20 Października 93 prezes Stowarzyszenia wygłosiła godzinną prelekcję z zakresu nowotworów skóry.

W godzinach od 11:00 do 14:00 zostały przeprowadzone bezpłatne badania znamion, w których wzięło udział 67 osób. Do natychmiastowego usunięcia skierowano 8 osób, u których zdiagnozowano niepokojące znamiona. Do obserwacji i ponownej kontroli za pół roku skierowano 5 osób. Dbajmy o swoje zdrowie badając znamiona.

Leczenie zaawansowanego czerniaka staje się coraz bardziej skuteczne

86% pacjentów z zaawansowanym czerniakiem wolnych od progresji po 20 miesiącach od zakończenia dwuletniego leczenia pembrolizumabem i całkowity czas przeżycia – ponad 40% u nieleczonych wcześniej chorych po 5 latach obserwacji – to główne wnioski z badań klinicznych przedstawionych podczas tegorocznego kongresu American Society of Clinical Oncology (ASCO) w Chicago.Dane dotyczące skuteczności leczenia, oceniano w badaniu 3. fazy KEYNOTE-006 oraz badaniu fazy 1b KEYNOTE-001, w których stosowano pembrolizumab u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Obecna analiza przeprowadzona w ramach badania KEYNOTE-006 wykazała korzystny wpływ na trwałość odpowiedzi u pacjentów, którzy ukończyli dwuletnie leczenie pembrolizumabem, oraz na czas całkowitego przeżycia (OS) – podaje firma MSD w komunikacie prasowym.

– Po medianie obserwacji wynoszącej 20,3 miesiąca po ukończeniu stosowania pembrolizumabu w badaniu KEYNOTE-006, 86% pacjentów z zaawansowanym czerniakiem, wolnych od progresji, po zakończeniu dwuletniego leczenia pembrolizumabem nadal uzyskiwała korzyść z terapii – informuje spółka.

W przypadku pierwszorzędowego punktu końcowego w postaci OS w badaniu KEYNOTE-006 wskaźnik czteroletniego OS wynosił 41,7% we wszystkich grupach otrzymujących pembrolizumab – w porównaniu z 34,1% w grupie otrzymującej ipilimumab; u pacjentów wcześniej nieleczonych wskaźniki OS wynosiły 44,3% we wszystkich grupach otrzymujących pembrolizumab i 36,4% w grupie kontrolnej.

W badaniu KEYNOTE-001 wskaźnik pięcioletniego OS (drugorzędowy punkt końcowy w badaniu), wynosił 34 % u wszystkich pacjentów i 41 % u pacjentów wcześniej nieleczonych. Profil bezpieczeństwa pembrolizumabu w obu badaniach był zgodny z obserwowanym w poprzednich badaniach z udziałem pacjentów z zaawansowanym czerniakiem.

– Wyniki badań KEYNOTE-006 i KEYNOTE-001, to kolejne potwierdzenie, że pembrolizumab znacząco wydłuża przeżycie w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z czerniakiem, niezależnie od statusu mutacji w genie BRAF – mówi Scot Ebbinghaus, wiceprezes ds. badań klinicznych MSD.

– W badaniu KEYNOTE-006 obserwujemy także trwały, korzystny wpływ u pacjentów, którzy ukończyli dwuletnie leczenie lekiem Keytruda (pembrolizumab). Te dane po raz kolejny uzasadniają stosowanie pembrolizumabu w monoterapii, jako standardu leczenia u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem – zaznacza Ebbinghaus.

– W przypadku pembrolizumabu potwierdzono już wpływ na przeżycie u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem w porównaniu z ipilimumabem, co potwierdzają także czteroletnie dane z badania KEYNOTE-006 – mówi prof. Georgina V. Long, kierownik ds. medycznych w ośrodku Melanoma Institute Australia (MIA) oraz prezes ośrodka Melanoma Medical Oncology and Translational Research w MIA i Royal North Shore Hospital, Uniwersytetu w Sydney.

– Co ważne, widzimy teraz utrzymującą się skuteczność u pacjentów, którzy ukończyli opisane w protokole dwuletnie leczenie pembrolizumabem, a także dodatkową aktywność przeciwnowotworową u pacjentów, u których po pierwszym cyklu leczenia doszło do progresji i którzy ukończyli drugi cykl terapii – dodaje prof. Long

– Kolejne dane z badania KEYNOTE-001 potwierdzają istotny korzystny wpływ na przeżycie u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem – stwierdza dr Omid Hamid, kierownik ośrodka Translational Research and Immuno-Oncology oraz dyrektor Melanoma Therapeutics, The Angeles Clinic and Research Institute, z Los Angeles w Kalifornii.

Źródło: RynekZdrowia

Bezpłatne badania znamion w Murowanej Goślinie

Print

Serdecznie zapraszamy seniorów 60+ z terenu Powiatu Poznańskiego na bezpłatne badania znamion i pieprzyków w poniedziałek 25 czerwca 2018 r. w Bibliotece Publicznej Miasta I Gminy Murowana Goślina przy ul. Poznańskiej 16.

W godz. 15:00-16:00 : prelekcja dot. nowotworów skóry.
W godz. 16:00-19:00 : bezpłatne badania znamion przy pomocy videodermatoskopu.
Zapisy pod nr telefonu 881-392-200 – ilość miejsc ograniczona.

Wydarzenie realizowane jest w ramach kampanii społecznej pt.“Senior świadomy – czerniak wykluczony! “, współfinansowanej ze środków Powiatu Poznańskiego.

Bezpłatne badania znamion w Poznaniu

LOGO Poznań RGB_JPEG

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Poznania na bezpłatne badania znamion i pieprzyków przy pomocy videodermatoskopu w niedziele 24 czerwca 2018 r. podczas trwania Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w godz. 13:00-17:00 .

Zapisy będą prowadzone w ten sam dzień od godz. 12:50. Liczba osób ograniczona.

Badania są realizowane w ramach kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców Poznania pt.”Sprawdzaj znamiona – wczesne wykrycie uratuje Twoje życie” współfinansowanej z budżetu Miasta Poznania. W ramach festynu przewidziano porady specjalistów i bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje lekarskie oraz szereg atrakcji dla dzieci. Więcej informacji o festynie w linkach: informacja o festynie , badania podczas festynu , Festyn plan sytuacyjny  Serdecznie zapraszamy !

Senior świadomy- czerniak wykluczony! w Dopiewie

Print

W dniu 4 czerwca 2018r. w Dopiewie została przeprowadzona prelekcja w ramach kampanii profilaktycznej „Senior świadomy – czerniak wykluczony!.Wydarzenie zostało zorganizowane w sali bibliotecznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21. Od godz. 17:00-18:00 prezes Stowarzyszenia Mirosława Skitek wygłosiła prelekcję podczas której zostały poruszone tematy z zakresu nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka.

Badania znamion przy pomocy videodermatoskopu zostały przeprowadzone 11 czerwca 2018r. w Dopiewie w Domu Strażaka przy ul. Szkolnej 21. Od godz. 15:00 do 18:00 zostały przebadane 52 osoby. Do natychmiastowego usunięcia skierowano 8 osób (w tym podejrzenie 3 nowotworów podstawnokomórkowych). Do obserwacji i ponownej kontroli za pół roku skierowano 4 osoby. Dbajmy o swoje zdrowie badając znamiona.

Warsztaty w Szkole Podstawowej w Zalasewie

Na zaproszenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie prezes Stowarzyszenia Mirosława Skitek w poniedziałek 11 czerwca 2018r. przeprowadziła warsztaty edukacyjne. Wiedzę na temat nowotworów skóry w tym ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka zagłębiali uczniowie 17 klas. Młodzież uważnie słuchała prelekcji i z zaciekawieniem obejrzała film edukacyjny.

Edukację zdrowotną powinno prowadzić się już w czasie edukacji szkolnej, aby ”zaszczepić” właściwe nawyki prozdrowotne. Z uwagi na fakt rosnącej liczby zachorowań w całej Wielkopolsce, a tym samym rosnącej liczby zachorować wśród uczniów jest niezwykle potrzebna edukacja w tym zakresie.

Bezpłatne badania znamion w Poznaniu

LOGO Poznań RGB_JPEG

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Poznania na bezpłatne badania znamion i pieprzyków przy pomocy videodermatoskopu. Wydarzenie zostanie przeprowadzone w czwartek 21 czerwca 2018 r. na terenie boiska Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 10 w godz.10:30-14:30.  Zapisy będą prowadzone w ten sam dzień od godz. 10:20 Liczba osób ograniczona.

Badania są realizowane w ramach kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców Poznania pt.”Sprawdzaj znamiona – wczesne wykrycie uratuje Twoje życie” współfinansowanej z budżetu Miasta Poznania.

Bezpłatne badania znamion w Kórniku

Print

Serdecznie zapraszamy seniorów 60+ na bezpłatne badania znamion w sobotę 16 czerwca 2018 r. w Kórniku w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. 20 Października 93.

W godz. 10:00-11:00 : prelekcja dot. nowotworów skóry.
W godz. 11:00-14:00 : bezpłatne badania znamion przy pomocy videodermatoskopu.
Zapisy pod nr telefonu 881-392-200 – ilość miejsc ograniczona.

Wydarzenie realizowane jest w ramach kampanii społecznej pt.“Senior świadomy – czerniak wykluczony! “, współfinansowanej ze środków Powiatu Poznańskiego.

1 2 3 4 5 6

Nasi partnerzy:

Harmonogram planowanych badań wideodermatoskopowych:
Doktor

8 sierpnia 2018r. - badania w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon nr 4, w godz. 13-17.

11 sierpnia 2018r. - badania w Poznaniu, Gabinet logopedyczny, ul.Horacego 7, w godz. 10-14, Zapisy : 881-392-200.

Szczegółowe informacje nt. badań będą pojawiały się na bieżąco.

Przekaż nam 1% podatku

Przekazanie 1% z Twojego podatku PIT nic Cie nie kosztuje, a w ten sposob mozesz pomóc wielu potrzebującym
Przekaż Twój 1%

Znajdź nas na facebooku

Dotacje na innowacje