Stowarzyszenie wspomaga prof. Andrzeja Mackiewicza
w dążeniach do rejestracji szczepionki terapeutycznej
jako leku.

Rok 2018

Warsztaty w XVII LO w Poznaniu

LOGO Poznań RGB_JPEG

W dniu 22 października 2018r.  realizując kampanię profilaktyczną „Sprawdzaj znamiona-wczesne wykrycie uratuje Twoje życie” przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne dla młodzieży z XVII Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. J. Tischnera na os. Czecha 59 w Poznaniu. W tym dniu przeprowadziliśmy 2 warsztaty edukacyjne dla uczniów 5 klas .

Młodzież chętnie z nami współpracowała i odpowiadała na pytania podczas quizu, który podsumował wiedzę uzyskaną na warsztatach.

Viva Seniorzy – Stop Czerniakowi !

LOGO Poznań RGB_JPEG

“Viva Seniorzy – Stop Czerniakowi” to właśnie pod tym hasłem minęły dwa bardzo intensywne dni Targów Viva Seniorzy. W dniach 19 i 20 października 2018r. nasze Stowarzyszenie przeprowadziło warsztaty, prelekcje oraz bezpłatne badania znamion w pawilonie nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W piątek 19 października 2018r. w przy stoisku Stowarzyszenia były prowadzone warsztaty edukacyjne w godz. 10:00- 14:00. Odbyła się także prelekcja w Sali Wykładowej w godz. 13:40 do 15:10. W tym dniu również zostały przeprowadzone bezpłatne badania znamion przy użyciu videodermatoskopu. Od godz. 14:00 do 17:00 przebadaliśmy 63 osób. Zalecono 11 osobom usunięcie podejrzanych znamion a 11 kolejnym osobom zalecono dalszą obserwację znamion.

W sobotę 20 października 2018r. warsztaty były prowadzone przy stoisku Stowarzyszenia w godz. 10:00- 14:00. Prelekcja “Viva Seniorzy- Stop Czerniakowi” odbyła się w sali Wykładowej w godz. 12:10-12:40. Badania znamion zostały przeprowadzone w godz. 13:00-16:00. Przebadaliśmy 61 osób. Zalecono 15 osobom usunięcie podejrzanych znamion a 9 kolejnym osobom dalszą obserwację znamion.

Podczas targów Viva Seniorzy przebadaliśmy łącznie 124 osoby, w tym zalecono 26 osobom usunięcie podejrzanych znamion a 20 kolejnym osobom dalszą obserwację znamion. W naszych warsztatach i prelekcjach uczestniczyło ponad 200 osób- ogromnie cieszymy się z tak dużej frekwencji oraz dziękujemy za takie wysokie oceny naszych działań w ankietach 🙂 . Uczestnicy warsztatów oraz prelekcji otrzymali gadżety związane z akcją.  Zarówno w piątek jak i w sobotę uczestniczyli w wydarzeniu wolontariusze z klasy 3 a i b Technikum z Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta przy ul. Kazimierza Wielkiego 17 w  Poznaniu-  za co serdecznie dziękujemy !

Udział naszego Stowarzyszenia w tegorocznej edycji targów Viva Seniorzy był współfinansowany ze środków Miasta Poznania w ramach projektu “Viva Seniorzy- Stop Czerniakowi”.

Misja profilaktyka – Razem pokonamy czerniaka


Misja profilaktykaRazem pokonamy czerniaka pod taką nazwą ruszył program wczesnej profilaktyki nowotworów skóry dla pracowników  ENEI.

Wraz z Fundacją ENEA będziemy edukować pracowników oraz przeprowadzać badania skóry nowoczesnym sprzętem videodermatoskopem.

Przeprowadziliśmy już dwa spotkania edukacyjne. Miały one formę wykładu i były pierwszym etapem pilotażowych działań w związku z projektem „Misja Profilaktyka – Razem Pokonamy Czerniaka”., gdzie wyjaśnialiśmy w jaki sposób uchronić się przed nowotworami skóry, w jaki sposób przeprowadzać samobadanie skóry oraz mówiliśmy o zagrożeniach wynikających z nadmiernego opalania się i korzystania z solarium. Dalszym etapem będą badania skóry przez naszych specjalistów – videodermatoskopem. Mamy nadzieję, że uda się przebadać wszystkich chętnych.

Niezwykle istotnym jest wczesne zbadanie niepokojących znamion i ich usunięcie. Zapobiega to rozwojowi tej groźnej choroby jakim jest czerniak i daje nam prawie pełną gwarancję wyleczenia.

Dziękując za wsparcie Fundacji Enea możemy w pełni realizować nasze cele statutowe i pomóc pacjentom chorującym na czerniaka.

Senior świadomy – czerniak wykluczony! w Kostrzynie Wlkp

W piątek 12 października 2018r. przeprowadziliśmy już 12 spotkanie profilaktyczne w ramach kampanii społecznej „Senior świadomy – czerniak wykluczony”. Swoją wiedzę na temat nowotworów skóry poszerzyli seniorzy z gminy Kostrzyn Wlkp. Prelekcja została przeprowadzona w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie przy ul. Dworcowej 5 w godz. 16:30-17:30.

W ramach wydarzenia seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnej diagnostyki i zbadać swoje znamiona przy pomocy videodermatoskopu. Badania odbyły się w sobotę 13 października br. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Rady Europy przy ul. Powstańców Wlkp. 28 A podczas trwania „Soboty  dla zdrowia”. Przebadano 74 osób z czego do natychmiastowego wycięcia skierowano 5 osób a  4 osobom zalecono dalszą obserwację swoich znamion.


Bezpłatne badania znamion w Poznaniu

LOGO Poznań RGB_JPEG

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Poznania na bezpłatne badania znamion skórny przy pomocy videodermatoskopu. Wydarzenie zostanie przeprowadzone w sobotę 27 października 2018 r. w Domu Kultury “Orle Gniazdo” na os.Lecha 43 w Poznaniu. Zapisy na badania będą prowadzone na miejscu od godz. 9:45. Liczba osób ograniczona.

Badania są realizowane w ramach kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców Poznania pt.”Sprawdzaj znamiona – wczesne wykrycie uratuje Twoje życie” współfinansowanej z budżetu Miasta Poznania.

Senior świadomy – czerniak wykluczony! w Luboniu

Powiat Poznański

Senior świadomy – czerniak wykluczony! pod tym hasłem w poniedziałek 8 października 2018r. seniorzy z Lubonia skorzystali z pełnej profilaktyki antynowotworowej skóry. Wydarzenie zostało zorganizowane w Ośrodku Kultury w Luboniu przy ul. Jana III Sobieskiego 97.

Od godz. 10:00-11:00 prezes Stowarzyszenia Mirosława Skitek wygłosiła prelekcję na temat nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego.

Od godz. 11:00 do 14:00 przebadaliśmy 55 osób. Do natychmiastowego usunięcia skierowano 8 osoby, u których zdiagnozowano niepokojące znamiona. Do obserwacji i ponownej kontroli za pół roku skierowano 2 osoby. Dbajmy o swoje zdrowie badając znamiona.

Senior świadomy -czerniak wykluczony! w Swarzędzu

Powiat Poznański

Senior świadomy – czerniak wykluczony! pod tym hasłem 3 października 2018r. przeprowadziliśmy kolejną prelekcję połączoną z bezpłatnymi badaniami znamion skierowaną dla seniorów z gminy Swarzędz. Wydarzenie zostało zorganizowane w Centrum Aktywności Seniora przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu.

Od godz. 10:00-11:00 prezes Stowarzyszenia Mirosława Skitek wygłosiła prelekcję podczas której zostały poruszone tematy z zakresu profilaktyki nowotworów skóry, omówienia niepokojących zmian na skórze oraz procesu leczenia wykład został dodatkowo rozszerzony odpowiednią dietę dla seniorów.

Od godz. 11:00 do 14:00 zostały przebadane 64 osoby. Do natychmiastowego usunięcia skierowano 7 osoby, u których zdiagnozowano niepokojące znamiona. Do obserwacji i ponownej kontroli za pół roku skierowano 4 osoby. Dbajmy o swoje zdrowie badając znamiona.


Bezpłatne badania znamion w Kostrzynie Wlkp

Serdecznie zapraszamy seniorów 60+ oraz mieszkańców gminy Kostrzyn na bezpłatne badania znamion skóry przy pomocy videodermatoskopu. Badania zostaną zorganizowane podczas trwania “Soboty dla zdrowia” w dniu 13 października 2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Rady Europy przy ul. Powstańców Wlkp. 28 A. Program wydarzenia:

w godz. 10:00-13:00 badanie znamion dla seniorów 60+ . Zapisy pod nr tel. 881-392-200.
w godz. 13:00-15:00 badanie znamion dla mieszkańców gminy Kostrzyn. Zapisy prowadzone na miejscu w dniu badań.

Serdecznie zapraszamy seniorów z Powiatu Poznańskiego na prelekcję dot. nowotworów skóry, która zostanie przeprowadzona w dniu 12 października 2018r. w sali sesyjnej Urzędzie Miejskim w Kostrzynie przy ul. Dworcowej 5 w godz. 16:30-17:30.

 

Targi Viva Seniorzy -badania, warsztaty i wykłady!

LOGO Poznań RGB_JPEG

Serdecznie zapraszamy do udziału w targach senioralnych – VIVA SENIORZY, które odbędą się w dniach 19 i 20 października 2018r. w pawilonie nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich -wejście od ul.Roosevelta. Nasze Stowarzyszenie podobnie jak w poprzednich latach aktywnie weźmie udział w tegorocznej edycji targów. Podczas wydarzenia zostaną zorganizowane warsztaty edukacyjne, prelekcje oraz bezpłatne badania znamion w celu wczesnego wykrycia nowotworu skóry. Uczestnicy warsztatów oraz prelekcji otrzymają gadżety związane z akcją oraz będą mogli skorzystać z badania znamion za pomocą videodermatoskopu.

Program: 19 października 2018r.
Warsztaty – stoisko Stowarzyszenia w godz. 10:00-14:00
Prelekcja “Stop Czerniakowi” -Sala Wykładowa, w godz. 13:40 do 15:10
Badania znamion odbędą się w godz. 14:00-17:00

20 października 2018r.
Warsztaty – stoisko Stowarzyszenia w godz. 10:00-14:00
Prelekcja “Stop Czerniakowi”-Sala Wykładowa w godz. 12:10-12:40
Badania znamion odbędą się w godz. 13:00-16:00

Udział naszego Stowarzyszenia w tegorocznej edycji targów Viva Seniorzy jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania w ramach projektu “Viva Seniorzy-Stop Czerniakowi”.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzeń towarzyszących podczas targów : Program Viva Seniorzy

Badania w Kleszczewie

Powiat Poznański

Serdecznie zapraszamy seniorów 60+ z terenu Powiatu Poznańskiego na bezpłatne spotkanie profilaktyczne, które ma na celu zwiększenie wiedzy na temat nowotworów skóry oraz wczesne wykrycie zmian nowotworowych skóry. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 23 października 2018 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury przy  ul. Poznańskiej 6.

W godz. 15:00-16:00 : prelekcja dot. nowotworów skóry.
W godz. 16:00-19:00 : bezpłatne badania znamion przy pomocy videodermatoskopu. Badanie ma na celu wczesne wykrycie zmian nowotworowych skóry jest bezbolesne i nieinwazyjne, wykonywane niezależnie od stanu zdrowia oraz wieku.

Zapisy pod nr telefonu 881-392-200 – ilość miejsc ograniczona.

Wydarzenie realizowane jest w ramach kampanii społecznej pt.“Senior świadomy – czerniak wykluczony! “, współfinansowanej ze środków Powiatu Poznańskiego.

Podczas prelekcji zostaną poruszony tematy z zakresu :
1) profilaktyki chorób skóry w tym czerniaka złośliwego,
2) samodzielnego badania skóry,
3) wczesnej diagnostyki choroby,
4) postępowania w czasie trwania choroby,
5) prawidłowej diety wspomagającej organizm podczas choroby.

Nasi partnerzy:

Harmonogram planowanych badań wideodermatoskopowych:
Doktor

WPŁATY/DAROWIZNY OD FIRM
Firmy mogą dokonać darowizny na konto Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka
ul. Retmańska 19, 60-480 Poznań

ING Bank Śląski o/Poznań
14 1050 1520 1000 0090 7142 1854

KRS 0000219057

Wzór umowy darowizny ze Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka:
Umowa darowizny

Informacja prawna na temat ulgi podatkowej z tytułu darowizny dla osób fizycznych i prawnych:
Informacja prawna - darowizna - ulga podatkowa

W celu przygotowania umowy darowizny proszę kontaktować się z stowczerniak@gmail.com

Podpisanie umowy nie jest konieczne do skorzystania z ulgi podatkowej (wystarczające jest potwierdzenie przelewu). Opcję podpisania umowy darowizny adresujemy do firm, w których polityka firmy lub wewnętrzne procedury wymagają podpisania umowy, by dokonać przelewu.

Przekaż nam 1% podatku

Przekazanie 1% z Twojego podatku PIT nic Cię nie kosztuje, a w ten sposób możesz pomóc wielu potrzebującym

Znajdź nas na facebooku

Dotacje na innowacje