Stowarzyszenie wspomaga prof. Andrzeja Mackiewicza
w dążeniach do rejestracji szczepionki terapeutycznej
jako leku.

Bezpłatne badania znamion w Rokietnicy

Print

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka oraz Biblioteka Gminna im. M. Konopnickiej i Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy serdecznie zapraszają seniorów 60+ na bezpłatne badania znamion i pieprzyków przy pomocy videodermatoskopu. Spotkanie odbędzie się w sobotę 14 lipca 2018r. w Rokietnicy w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Szamotulskiej 29.

W godz. 10:00-11:00 : prelekcja dot. nowotworów skóry.
W godz. 11:00-14:00 : bezpłatne badania znamion przy pomocy videodermatoskopu.
Zapisy pod nr telefonu 61-8145-212 – ilość miejsc ograniczona.

Wydarzenie realizowane jest w ramach kampanii społecznej pt. “Senior świadomy – czerniak wykluczony! “, współfinansowanej ze środków Powiatu Poznańskiego.

Bezpłatne badania znamion w Poznaniu

LOGO Poznań RGB_JPEG

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badania znamion i pieprzyków przy pomocy videodermatoskopu w środę 11 lipca 2018r. na Międzynarodowe Targi Poznańskie pawilon nr 4 (wejście od strony Bukowskiej – Lato na Targach) w godz. 13:00-17:00 . Zapisy będą prowadzone w ten sam dzień od godz. 12:50. Liczba osób ograniczona.

Badania są realizowane w ramach kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców Poznania pt.”Sprawdzaj znamiona – wczesne wykrycie uratuje Twoje życie” współfinansowanej z budżetu Miasta Poznania.

W ramach wydarzenia Lato na Targach można skorzystać z m.in. : strefy wypoczynku, boiska do siatkówki plażowej, placu zabaw dla dzieci codziennie w godz. od 10:00 do 20:00. Więcej informacji na stronie Lato-Targi bądź do pobrania program wydarzenia : Program. Serdecznie zapraszamy.

Badania w Poznaniu 28.07.2018r.

Zapraszamy wszystkich chętnych na badania skóry videodermatoskopem w dniu 28 lipca 2018 r.(sobota) od godz.10.00 do 14.00 w Gabinecie Logopedycznym na Strzeszynie Greckim w Poznaniu, ul. Horacego 7. Zapisy pod numerem telefonu: 881-392-200.

Odpłatność za badania:
– “mapa ciała” przy użyciu videodermatoskopu – 100 zł
– badanie znamion za pomocą videodermatoskopu – 50 zł

Pieniądze zebrane podczas badania będą przeznaczone na cele statutowe.

Bezpłatne badania znamion w Koninie

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka oraz Franciszkański Zakon Świeckich zapraszają na bezpłatne badania znamion przy pomocy videodermatoskopu. Wydarzenie realizowane w ramach projektu “Zmieniamy Konin na zdrowszy”.
 
Badania zostaną przeprowadzone w sobotę 7 lipca 2018r. w godz. 9:00-14:00 w salce katechetycznej w podwórzu Klasztoru oo. Franciszkanów w Koninie przy ul. Reformackiej 8. Zapisy oraz więcej informacji pod nr tel. 510-472-072.
 
Uwaga przed badaniem prosimy : Panie o zmycie makijażu jeśli znamię znajduje się w obrębie twarzy, natomiast Panów prosimy o usunięcie zarostu w obrębie znamienia.

Senior świadomy- czerniak wykluczony! w Murowanej Goślinie

Print

Senior świadomy – czerniak wykluczony! pod tym hasłem 25 czerwca 2018r. przeprowadziliśmy kolejną prelekcję połączoną z bezpłatnymi badaniami znamion skierowaną dla seniorów. Wydarzenie zostało zorganizowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina przy ul. Poznańskiej 16.

Od godz. 15:00-16:00 prezes Stowarzyszenia Mirosława Skitek wygłosiła prelekcję podczas której zostały poruszone tematy z zakresu nowotworów skóry.

Od godz. 16:00 do 19:00 przebadaliśmy 40 osób. Do natychmiastowego usunięcia skierowano 2 osoby, u których zdiagnozowano niepokojące znamiona. Do obserwacji i ponownej kontroli za pół roku skierowano 2 osoby. Dbajmy o swoje zdrowie badając znamiona.

“Sprawdzaj znamiona – wczesne wykrycie uratuje Twoje życie” Poznań

LOGO Poznań RGB_JPEG

W dniu 24 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbył się Ogólnopolski Festyn Rodzinny zorganizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz CARITAS Archidiecezji Poznańskiej.

Jak co roku Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka wzięło czynny udział w ,,Ścieżce zdrowia’’ – badań profilaktycznych dla mieszkańców Poznania. Badania  zostały przeprowadzone w ramach kampanii profilaktycznej “Sprawdzaj znamiona-wczesne wykrycie uratuje Twoje życie” współfinansowanej z budżetu Miasta Poznania.

Od godziny 13:00 do 17:00 zostało przebadanych 49 osób. Do natychmiastowego usunięcia skierowano 3 osoby, u których zdiagnozowano niepokojące znamiona. Do obserwacji i ponownej kontroli za pół roku skierowano 4 osoby.

“Sprawdzaj znamiona- wczesne wykrycie uratuje Twoje życie” Poznań

LOGO Poznań RGB_JPEG

Na zaproszenie Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu nasze Stowarzyszenie wzięło udział w III edycji Spartakiady Senioralnej. Podczas wydarzenia w dniu 21 czerwca 2018r. na terenie AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu zostały zorganizowane bezpłatne badania znamion przy pomocy videodermatoskopu. Badania odbyły się w ramach kampanii profilaktycznej “Sprawdzaj znamiona-wczesne wykrycie uratuje Twoje życie” współfinansowanej z budżetu Miasta Poznania.

Od godziny 10:30 do 14:30 zostało przebadanych 61 osób. Do natychmiastowego usunięcia skierowano 11 osób (w tym podejrzenie u 2 osób nowotworów podstawnokomórkowych). Do obserwacji i ponownej kontroli za pół roku skierowano 3 osoby.

Senior świadomy – czerniak wykluczony! w Kórniku

Print

Seniorzy z Kórnika skorzystali z pełnej profilaktyki antynowotworowej skóry w ramach kampanii profilaktycznej “Senior świadomy – czerniak wykluczony” współfinansowanej ze środków Powiatu Poznańskiego. W dniu 16 czerwca 2018r. w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku przy ul. 20 Października 93 prezes Stowarzyszenia wygłosiła godzinną prelekcję z zakresu nowotworów skóry.

W godzinach od 11:00 do 14:00 zostały przeprowadzone bezpłatne badania znamion, w których wzięło udział 67 osób. Do natychmiastowego usunięcia skierowano 8 osób, u których zdiagnozowano niepokojące znamiona. Do obserwacji i ponownej kontroli za pół roku skierowano 5 osób. Dbajmy o swoje zdrowie badając znamiona.

Leczenie zaawansowanego czerniaka staje się coraz bardziej skuteczne

86% pacjentów z zaawansowanym czerniakiem wolnych od progresji po 20 miesiącach od zakończenia dwuletniego leczenia pembrolizumabem i całkowity czas przeżycia – ponad 40% u nieleczonych wcześniej chorych po 5 latach obserwacji – to główne wnioski z badań klinicznych przedstawionych podczas tegorocznego kongresu American Society of Clinical Oncology (ASCO) w Chicago.Dane dotyczące skuteczności leczenia, oceniano w badaniu 3. fazy KEYNOTE-006 oraz badaniu fazy 1b KEYNOTE-001, w których stosowano pembrolizumab u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Obecna analiza przeprowadzona w ramach badania KEYNOTE-006 wykazała korzystny wpływ na trwałość odpowiedzi u pacjentów, którzy ukończyli dwuletnie leczenie pembrolizumabem, oraz na czas całkowitego przeżycia (OS) – podaje firma MSD w komunikacie prasowym.

– Po medianie obserwacji wynoszącej 20,3 miesiąca po ukończeniu stosowania pembrolizumabu w badaniu KEYNOTE-006, 86% pacjentów z zaawansowanym czerniakiem, wolnych od progresji, po zakończeniu dwuletniego leczenia pembrolizumabem nadal uzyskiwała korzyść z terapii – informuje spółka.

W przypadku pierwszorzędowego punktu końcowego w postaci OS w badaniu KEYNOTE-006 wskaźnik czteroletniego OS wynosił 41,7% we wszystkich grupach otrzymujących pembrolizumab – w porównaniu z 34,1% w grupie otrzymującej ipilimumab; u pacjentów wcześniej nieleczonych wskaźniki OS wynosiły 44,3% we wszystkich grupach otrzymujących pembrolizumab i 36,4% w grupie kontrolnej.

W badaniu KEYNOTE-001 wskaźnik pięcioletniego OS (drugorzędowy punkt końcowy w badaniu), wynosił 34 % u wszystkich pacjentów i 41 % u pacjentów wcześniej nieleczonych. Profil bezpieczeństwa pembrolizumabu w obu badaniach był zgodny z obserwowanym w poprzednich badaniach z udziałem pacjentów z zaawansowanym czerniakiem.

– Wyniki badań KEYNOTE-006 i KEYNOTE-001, to kolejne potwierdzenie, że pembrolizumab znacząco wydłuża przeżycie w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z czerniakiem, niezależnie od statusu mutacji w genie BRAF – mówi Scot Ebbinghaus, wiceprezes ds. badań klinicznych MSD.

– W badaniu KEYNOTE-006 obserwujemy także trwały, korzystny wpływ u pacjentów, którzy ukończyli dwuletnie leczenie lekiem Keytruda (pembrolizumab). Te dane po raz kolejny uzasadniają stosowanie pembrolizumabu w monoterapii, jako standardu leczenia u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem – zaznacza Ebbinghaus.

– W przypadku pembrolizumabu potwierdzono już wpływ na przeżycie u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem w porównaniu z ipilimumabem, co potwierdzają także czteroletnie dane z badania KEYNOTE-006 – mówi prof. Georgina V. Long, kierownik ds. medycznych w ośrodku Melanoma Institute Australia (MIA) oraz prezes ośrodka Melanoma Medical Oncology and Translational Research w MIA i Royal North Shore Hospital, Uniwersytetu w Sydney.

– Co ważne, widzimy teraz utrzymującą się skuteczność u pacjentów, którzy ukończyli opisane w protokole dwuletnie leczenie pembrolizumabem, a także dodatkową aktywność przeciwnowotworową u pacjentów, u których po pierwszym cyklu leczenia doszło do progresji i którzy ukończyli drugi cykl terapii – dodaje prof. Long

– Kolejne dane z badania KEYNOTE-001 potwierdzają istotny korzystny wpływ na przeżycie u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem – stwierdza dr Omid Hamid, kierownik ośrodka Translational Research and Immuno-Oncology oraz dyrektor Melanoma Therapeutics, The Angeles Clinic and Research Institute, z Los Angeles w Kalifornii.

Źródło: RynekZdrowia

Bezpłatne badania znamion w Murowanej Goślinie

Print

Serdecznie zapraszamy seniorów 60+ z terenu Powiatu Poznańskiego na bezpłatne badania znamion i pieprzyków w poniedziałek 25 czerwca 2018 r. w Bibliotece Publicznej Miasta I Gminy Murowana Goślina przy ul. Poznańskiej 16.

W godz. 15:00-16:00 : prelekcja dot. nowotworów skóry.
W godz. 16:00-19:00 : bezpłatne badania znamion przy pomocy videodermatoskopu.
Zapisy pod nr telefonu 881-392-200 – ilość miejsc ograniczona.

Wydarzenie realizowane jest w ramach kampanii społecznej pt.“Senior świadomy – czerniak wykluczony! “, współfinansowanej ze środków Powiatu Poznańskiego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nasi partnerzy:

Harmonogram planowanych badań wideodermatoskopowych:
Doktor

17 listopada 2018r.- badania w Jankowicach, Pałac Jankowice, ul. Ogrodowa 2, w godz. 15-19. Zapisy: 881-392-200.

19 listopada 2018r. -badania w Poznaniu, Dom Tramwajarza, ul. Słowackiego 19/21, w godz.15:30-19:30.

30 listopada 2018r.- badania w Komornikach, Urząd Gminy Komorniki, ul.Stawna 1, w godz. 10-14. Zapisy 881-392-200.

5 grudnia 2018r.- badania w Stęszewie, Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul.Poznańska 11, w godz. 10-14. Zapisy 881-392-200.

10 grudnia 2018r.- badania w Buku, Dom Dziennego Pobytu "Pogodna Jesień", ul.Mury 28, w godz. 10-14. Zapisy 881-392-200.

Szczegółowe informacje nt. badań będą pojawiały się na bieżąco.

Przekaż nam 1% podatku

Przekazanie 1% z Twojego podatku PIT nic Cie nie kosztuje, a w ten sposob mozesz pomóc wielu potrzebującym
Przekaż Twój 1%

Znajdź nas na facebooku

Dotacje na innowacje